bramac strešná krytina malé logo

Výber dodávateľa a realizátora strešného systému je rozhodnutím na celý život. Pritom platí, že aj ten najkvalitnejší strešný systém bez kvalifikovanej odbornej montáže môže stratiť svoju funkčnosť a záruku. Zároveň je potrebné počítať s faktom, že ani najšikovnejší majster pri použití nekvalitných a neoriginálnych strešných doplnkov pre vás nedokáže zabezpečiť funkčný strešný systém a nezíska od výrobcu garantovanú záruku. 

Extrémy počasia, ktoré sú čoraz častejšie ešte viac kladú dôraz na potrebu zvýšenia kvality a odolnosti našich striech. V tomto článku sme zhrnuli najčastejšie chyby, ktorých sa zákazníci pri realizácii strechy dopúšťajú.

1.Výber neovereného majstra bez odporúčaní

Je zarážajúce, že mnohí z nás si nikdy nebooknu hotel, v ktorom strávia len pár dní bez toho, aby si prečítali na internete recenzie. Realizátora svojej strechy (svojho domova na celý život) si naopak bez problémov objednajú podľa aktuálne voľnej kapacity s motiváciou mať strechu hotovú v čo najskoršom možnom termíne. V BMI Bramac máte výber overených realizátorov uľahčený. Priamo na našich web stránkach nájdete zoznam autorizovaných Bramac majstrov, ktorí garantujú bezchybnú realizáciu a zabezpečia pre vás na strešný systém nadštandardnú 15 ročnú záruku na funkčnosť a 30 ročnú záruku na mrazuvzdornosť.         

  1. Použitie neoriginálnych doplnkov ku kvalitnej značkovej krytine

Tlak na čo najnižšiu cenu materiálov často spôsobí, že k značkovej strešnej krytine sú zvolené neoriginálne a nekvalitné strešné doplnky. Stavitelia si však neuvedomujú, že výberom neoriginálnych strešných doplnkov zaniká poskytovaná záruka na strešnú krytinu. Aj tá najkvalitnejšia strešná krytina s použitím nekvalitných doplnkov stráca svoju funkčnosť a garantované vlastnosti. 

  1. Časový tlak na realizáciu

Pri realizácii strechy je dôležité plánovanie. Je potrebné uvedomiť si, že najlepší (certifikovaní) majstri sú obsadení na mesiace dopredu. Vždy odporúčame počkať si na skúseného majstra dlhšiu dobu. Zveriť svoju novú strechu neskúsenému a neoverenému pokrývačovi len preto, že môže s prácou začať ihneď sa vo väčšine prípadov nevyplatí.  

  1. Realizácia bez bločku

Dlhoročným negatívnym slovenským fenoménom je pláca za vykonanú prácu majstov „bez bločku“. Je potrebné uvedomiť si, že ako zákazník pri pristúpení na tento formát vyplácania strácate nárok na akúkoľvek záruku za vykonanú prácu. Na začiatku možno ušetríte pár stoviek eur, no v konečnom dôsledku pri akomkoľvek probléme strácate nárok na záruku a len málokedy sa zo strany majstra dočkáte nápravy dodatočne zistených nedostatkov realizácie.        

  1. Podcenenie bezpečnosti

Neoverený a necertifikovaný majster môže spôsobiť svojou neodbornosťou škody na zdraví aj majetku. Bezpečnosť strechy preto netreba brať na ľahkú váhu. Podľa zákona je za prípadné škody na majetku, či ujmu na zdraví zodpovedný majiteľ objektu. Žiadny majiteľ rodinného domu nechce riešiť prípadné žaloby, ak jeho neodborne prichytená krytina pri víchrici poškodí okolité automobily a v horšom prípade ohrozí zdravie ľudí. V prípade úrazov a škôd  sa môže výška odškodného vyšplhať vysoko. Výber neskúseného majstra zároveň prináša zvýšené riziko pracovného úrazu už pri samotnej realizácii.          

  1. Podozrivo nízka cena práce

Vypracovanie cenovej ponuky od viacerých realizátorov je odporúčaným a správnym krokom, ktorý finálne dokáže ušetriť stovky eur. Zbystriť by sme však mali, ak je cena práce jedného z realizátorov výrazne nižšia ako priemerná cenová ponuka. Aktuálne sa priemerná cena za montáž strechy (krytina + príslušenstvo) pohybuje okolo 20 Eur/ m². Za montáž strešnej izolácie zaplatíte približne 10 Eur/ m². Ak by ste získali cenovú ponuku výrazne nižšiu, odporúčame si podrobnejšie vyhľadať alebo vyžiadať recenzie na realizátora.

Plánujete novú strechu a chcete sa vyvarovať akýchkoľvek chýb? Využite naše „Bramac ALL INCLUSIVE“ služby. Kontaktujte nás a prevedieme vás celým realizačným procesom: od výberu optimálnej krytiny – odporúčaniu certifikovaného realizátora – až po získanie nadštandardných záruk.