bramac strešná krytina malé logo

Bramac ako jediný výrobca testuje svoje produkty vo vlastných laboratórnych zariadeniach. Testovacie stredisko – BMI Technical Centre v Nemecku – je medzi výrobcami strešných krytín unikátom.

Výrobky sú tu podrobované testom na rôzne extrémne záťaže. Preto si Bramac môže dovoliť poskytnúť svojim zákazníkom nadštandardnú, až 15-ročnú záruku na funkčnosť strechy, čo je 7,5x viac ako je obvyklé na trhu pri zárukách na konkurenčné príslušenstvo.

Na testovanie sa používa špeciálny veterný tunel, kde sa skúma bezpečnosť nových krytín. V tuneli sa nastavujú najrôznejšie extrémne poveternostné situácie. Či už je to hnaný vietor, vysoká teplota, silný a intenzívny dážď či dlhodobé pôsobenie vody a zmeny teplôt. Súčasťou testovania je aj skúmanie mrazuvzdornosti strešných krytín a jednotlivých doplnkov ako aj ich UV stabilita, odolnosť voči vlhku či skúmanie odolnosti lepených fólií. 

Chceli by sme zdôrazniť, že požiadavky na vlastnosti strechy a strešného príslušenstva sú v rámci koncernu BMI, do ktorého Bramac patrí, výrazne vyššie ako predpisujú normy. 

Čo sa testuje: 

  • Pevnosť krytín voči zlomeniu pri záťaži
  • Vplyv UV žiarenia, vlhkosti
  • Vodotesnosť jednotlivých komponentov
  • Odolnosť pred sacími účinkami vetra alebo voči striedaniu plusových a mínusových teplôt (simulujúcich zmenu dňa a noci)
  • Ochranná funkcia strešných fólii voči preniknutej vlhkosti pod krytinou.