bramac strešná krytina malé logo

Obnovte strechu svojho domu s dotáciou až 14 tisíc Eur!

Projekt „Obnova rodinných domov“

Cieľom tohto štátneho projektu je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov.

Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie.

Investícia do novej zateplenej strechy sa vám vráti v podobe nižších účtov za energie, lepšieho komfortu bývania a tiež zhodnotenia majetku.

Kto môže požiadať o dotáciu:

Fyzická osoba (vlastník rodinného domu) s trvalým pobytom v dome, na ktorý žiada dotáciu.

Dom by sa mal nachádzať na území Slovenskej republiky, byť postavený pred 1. januárom 2013, mal by byť využívaný na bývanie a v liste vlastníctva by mal byť zaevidovaný ako „rodinný dom“.

Akú dotáciu je možné získať?

Príspevok vo výške až 60 % nákladov na obnovu, ak sa ňou dosiahne úspora energií 30-60% (čo je najčastejším prípadom pri výmene a zateplení strechy). V absolútnej hodnote môže byť pomoc až do výšky 14 tisíc eur.

Pri komplexnejších opatreniach a dosiahnutí úspery energií nad 60 % môže dokonca výška príspevku dosiahnuť maximum 19 tisíc EUR.

Konkrétny modelový príklad podpory:

Obnova strechy s novou krytinou BMI Bramac vrátane zateplenia s nadkrokvovou izoláciou BMI Bramac Therm:

Odhadovaná cena na 1m2:

– kompletná strecha BMI Bramac (krytina + príslušenstvo + odkvapový systém): 25,- Eur/ m²

– montáž strechy: 20,- Eur/ m²

– nadkrokvová izolácia BMI Bramac Therm: 40,- Eur/ m²

– montáž izolácie: 10,- Eur/ m²

Spolu cena za celé riešenie: 95,- Eur/ m²

Výška dotácie: 62,- Eur/ m²

Pri streche s obvyklou plochou 200 m² ide o príspevok v absolútnej hodnote až 12.400,- Eur!

Oslovte stavebného projektanta a autorizovanú osobu na energetické posúdenie rodinného domu

  • Poraďte sa s odborníkmi, ktorí vám navrhnú optimálne riešenie na dosiahnutie 30 % minimálnej úspory oproti pôvodnému stavu.
  • Zoznam akreditovaných odborníkov nájdete na stránke: https://verejnyportal.sksi.sk/search .

Detailnejšie informácie o dotácii:

Nájdete ich na stránke www.obnovdom.sk, alebo si môžete stiahnuť informačnú brožúru:

Ak máte záujem o nacenenie strechy Bramac vrátane zateplenia nadkrokvovou izoláciou, kontaktujte nás:

– telefón: 037/692 00 03 – 05

-e-mail: infosk@bmigroup.com

– kliknite nižšie pre vstupný formulár pre objednanie cenovej ponuky