bramac strešná krytina malé logo

Bramac získal ocenenie Superbrands Slovakia 2022

 

Základom silnej spoločnosti je poznať svoju značku – jej silné stránky, miesto na trhu a dlhodobú víziu.

Program hodnotenia značiek Superbrands oceňuje práve takéto firmy v 90 krajinách sveta na základe výkonnostných ukazovateľov, spotrebiteľského prieskumu a poroty zloženej z odborníkov na biznis, marketing a branding.

S radosťou oznamujeme, že značka Bramac aj v tomto roku získala ocenenie Superbrands Slovakia 2022.

Stala sa tak najlepším reprezentantom kategórie strešných krytín, čo je zásluhou jej vysokej znalosti u zákazníkov, pozitívneho imidžu, inovačnej sily a cielených marketingových aktivít. 

Prikladáme certifikát k nahliadnutiu: