bramac strešná krytina malé logo

Zverejnenie víťazov súťaže o preplatenie strechy Bramac

V mesiacoch február až apríl 2021 sme organizovali motivačnú súťaž pre záujemcov o strechu Bramac. Každý, kto sa zaregistroval, do 30.6.2021 strechu kúpil a zároveň kúpu zdokladoval, bol zaradený do žrebovania s možnosťou vyhrať preplatenie strechy.

 

Dňa 16.7.2021 boli za prítomnosti notára vyžrebovaní nasledovní víťazi:

3. cena – preplatenie nákladov na strechu až do výšky 1 000,- Eur s DPH – pán Filip Kružliak, Zvolen

2. cena – preplatenie nákladov na strechu až do výšky 2 000,- Eur s DPH – pani Simona Laurová, Nitra

1. cena – preplatenie nákladov na strechu až do výšky 4 000,- Eur s DPH – pán Milan Valovič, Trstená

Víťazom gratulujeme!

Sken notárskej zápisnice zo žrebovania si môžete pozrieť TU!