bramac strešná krytina malé logo

výpočet ceny strechy

Ponúkame vám bezplatnú službu zostavenia ponuky – výpočtu potreby strešných prvkov a ich ceny.

Aké podklady k tomu potrebujete:

• pôdorys strechy – kompletne okótovaný (príp. výkres krovu)
• rez strechy, pohľady
• vo výkresoch musia byť označené a okótované všetky konštrukcie priamo súvisiace so strechou (strešné nadstavby, strešné okná, prestupy, komíny,..)
• v prípade výpočtu odkvapových systémov z výkresov musia byť jasné dĺžky odkvapových zvodov

Ak projektové podklady (napríklad k už existujúcej streche) nemáte k dispozícii, môžete využiť náš nový program „STRECHA Z OBLAKOV“ – letecké zameranie strechy bez nutnosti jej fyzického odmerania. Objednať si ho môžete u našich zmluvných predajcov alebo pokrývačov, prípadne kontaktujte oblastného manažéra Bramacu vo vašom regióne.

Formulár pre výpočet ceny strechy 


Ing. Dagmar Sedláková
Tel: +421 37 692 00 03
Mail: dagmar.sedlakova@bmigroup.com

Ing. Danica Kováčová
Tel: +421 37 692 00 05
Mail: danica.kovacova@bmigroup.com