bramac strešná krytina malé logo

impressum

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.
Mojmírovská 9
SK-951 12 Ivanka pri Nitre

Konateľ spoločnosti: Mgr. Kristian Šnírer
Tel.: +421 37 692 00 00
Fax: +421 37 692 00 13
Mail: infosk@bmigroup.com
Web: www.bramac.sk , www.bramacsolar.sk , www.spolahlivastrecha.sk , www.obnovtestrechu.sk

IČO: 31372961
DIČ: 2020302537
IČ DPH: SK2020302537
zapísaná v obch.reg. Okresného súdu v Nitre odd. Sro vl.č. 10909/N
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzený