bramac strešná krytina malé logo

kontakty

Centrála a výrobný závod BRAMAC

BMI Slovensko s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl.č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným