bramac strešná krytina malé logo

Bramac 7°

MONTÁŽNY NÁVOD 

Systémové časti:

–  špeciálne upravená škridla Bramac MAX 7˚, ktorá vďaka integrovaným kovovým prvkom v hornej časti ešte lepšie zamedzuje prieniku vody pod krytinu

– vysokokvalitná podstrešná fólia BRAMAC TOP RU s 2 lepiacimi pásmi v mieste prekrývania fólie

– lepiaca hmota na spoje fólie

– tesniaci tmel pod kontralaty

– 2 špeciálne odkvapové plechy ústiace do žľabu (1 pod fóliou, 2 pod krytinou)

Použitie:

Systém Bramac 7° – prvá inovácia na trhu v oblasti použitia skladanej strešnej krytiny, originálne riešenie pre strechy s nízkym sklonom – umožňuje pokládku skladanej strešnej krytiny Bramac MAX 7° pri sklone striech už od 7° (doteraz bolo len od 15°). Správna pokládka celého systému musí prebiehať podľa predpísaných postupov, 15-ročná záruka na funkčnosť tohto systému je podmienená použitím kompletného systému Bramac 7˚ a musí ju realizovať firma špeciálne vyškolená a certifikovaná spoločnosťou Bramac.

Montáž:

1. Zadlabanie držiaka žľabu do debnenie, vyvedenie odkvapového plechu do žľabu.

2. Položenie pásu fólie na odkvapový plech s prilepením lepiacou páskou a lepiacou hmotou.

3. Lepenie fólie na odkvapový plech s integrovanou páskou na fólii a lepiacej hmoty.

4. Spájanie dvoch fólii v ploche pomocou dvoch integrovaných lepiacich pásov na fólii.

5. Spoj fólií vo zvislom smere sa musí lepiť pomocou lepiacej hmoty. Tá sa nanáša 1 až 2 cm od okraja fólie, pričom samotné preloženie je min. 12 cm.

6. Utesnenie kontralaty pomocou tesniaceho tmelu. Tmel sa nanáša po celej dĺžke kontralaty v množstve cca. 0,5 cm hrubého pásika. Po preklopení na požadované miesto dochádza k vypeneniu a vytesneniu miesto po klincoch v kontralate.

7. Nárožie je vytvorené pomocou dvoch pozdĺžnych kontralát pozdĺž nárožia, ktoré sú utesnené utesňovacím tmelom. Na tieto pozdĺžne kontralaty sa prichytáva univerzálny držiak hrebeňovej laty na uchytenie nárožnej laty.

8. Každé komínové napojenie cez fóliu musí byť riešené pomocou Wakaflexu. Wakaflex sa lepí tak, aby 10 cm bolo vyvedených na fólii a zvyšných 18 cm bolo vyvedených na komín. Vrchná časť prestupu nad komínom musí byť riešená tak, aby Wakaflex bol vyvedený pod fóliu.

9. Riešenie prestupu komína cez krytinu pomocou Wakaflexu

10. Napojenie odvetrávacej škridly pre kanalizáciu a digestor pomocou prestupovej sady DuroVent.

11.Detail odkvapovej hrany. Na spodnú latu sa pripevní druhý odkvapový plech, ktorý zabraňuje zatekaniu vody naspäť pod krytinu.

12. Položenie krytiny Bramac MAX 7°

Prvky možné použiť pri Bramac 7° /  Prvky, ktorých použitie je vylúčené                    

· Metalrol                                                                                   · Str.okná pre obyt. a neobyt. podkrovia

· Wakaflex, Lišta a Skrutka Wakaflexu                                      · Vikiere

· Fólia Bramac TOP RU, Lepiaca hmota, Tesniaci tmel                · Úžľabie

· Odkvapový plech pre Bramac 7° pod fóliu                               · Solárny kolektor

· Odkvapový plech pre Bramac 7° pod strešnú krytinu              · Protisnehová zábrana

· PVC, PMMA uzáver hrebeňa                                                     · Škridla sneholamu, mreža sneholamu

· Príchytka hrebenáča                                                                 · Aerofirst, Figarol

· Univerzálny držiak hrebeňovej laty Aerofirst, Figarol               · Štandardná škridla DuroVent

· Držiak stúpacej plošiny pre Bramac 7°                                     · Iné nešpecif.prestupy streš.plášťa

· Prípojná sada DuroVent DN 125                                               · Butylband, Divotape, Duorol

· Stúpacia plošina

· Ochranná mriežka

· Vetrací pás

· Príchytka škridly 8 cm