bramac strešná krytina malé logo

figarol / metarol

Systémové časti 

–   Škridla sneholamu plochá

–   Držiak mreže sneholamu

–   Mreža sneholamu

–   Spojka mreže sneholamu

–   Držiak guľatiny 

Použitie 

Sneholamy slúžia ako doplnkový systém pre zachytávanie snehu, predovšetkým v odkvapovej hrane a tam, kde to príslušné predpisy nariaďujú.