bramac strešná krytina malé logo

ostatné prvky strešného systému

Systémové časti

–   Jednostranne lepiaca páska DIVOTAPE

–   Obojstranne lepiaca páska DUOROL

–   Obojstranne tesniaca páska BUTYLBAND

–   Univerzálny držiak hrebenáča, resp. držiak s klincom