Vyberte stranu

ce označenie produktu

STREŠNÉ KRYTINY A TVAROVKY

Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., prehlasuje, že nasledovné výrobky spĺňajú predpisy EU pre stavebné výrobky (89/106/EU):

  • Alpská škridla, Bramac Klasik, Zoborská škridla, Moravská škridla plus, Moravská škridla, Bramac Natura  (Dodávateľský závod: SR)
  • Bramac MAX, MAX 7°(Dodávateľský závod: Protivín, ČR) + k nej prislúchajúce krajovky (Dodávateľský závod: Nemecko)
  • Bramac Tectura, Rímska škridla, Bobrovka, Bramac Reviva, Bramac Adria-magico (Dodávateľský závod: Maďarsko)
  • Bramac Adria-umbra (Dodávateľský závod: Taliansko)
  • všetky prislúchajúce strešné doplnky (Dodávateľský závod: Nemecko)

Pre škridly a strešné doplnky boli použité nasledovné normy:
-EN 490, požiadavky pre škridly a tvarovky z betónu pre strechy a obklady stien – požiadavky na produkt
-EN 491, Skúšobný proces pre škridly a tvarovky z betónu pre strechy a obklady stien – skúšobná metóda
-EN 13501-1:2007, Klasifikácia požiarnej odolnosti, skúšaná a atestovaná spoločnosťou BRE Testing, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD25 9XX, Anglicko.

POISTNÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE

  • Bramac Veltitech 120, Bramac Pro, Bramac Univerzál, Bramac Univerzál-S, Bramac Top

Pre fólie bola použitá nasledovná  európska norma:
EN 13 859-1,  Hydroizolačné pásy a fólie – Definícia a charakteristiky pásov a poistných hydroizolačných fólií  – Časť 1: Pásy a poistné hydroizolačné fólie pre skladané krytiny.

PREFABRIKOVANÉ ČASTI PRÍSLUŠENSTVA

  • Protisnehová zábrana

Použitá bola nasledovná  európska norma:
EN 517,  prefabrikované časti príslušenstva pre pokrytia striech – protisnehová zábrana

  • Stúpacia plošina 88cm , Stúpacia plošina 41cm, Držiak stúpacej plošiny, Nosná škridla stúpacej plošiny

Použitá bola nasledovná  európska norma:
EN 516,  prefabrikované časti príslušenstva pre pokrytia striech – zabazpečenie pochôdznosti strechy – lávky, stúpacie plošiny.