bramac strešná krytina malé logo

Technické listy výrobkov

Aktuálne dostupné technicklé listy si môžete stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu:

KRYTINY BRAMAC
Bramac Tegalit Star
Bramac Platinum Star
Bramac Platinum
Bramac Adria
Bramac MAX 7°
Bramac Klasik Protector
Bramac Reviva
Bramac Klasik Štandard
POISTNÉ HYDROIZOLAČNÉ FÓLIE
Bramac Veltitech 120
Bramac Standard
Bramac Pro Plus Resistant 140 / 2S
Bramac Universal Resistant 2S
Bramac Clima Plus 2S
Braas Maximum 2S
Bramac Top RU Resistant
Bramac Premium WU
HREBEŇ A NÁROŽIE
Aerofirst
Figarol Plus
Metalroll
Ecoroll
Ecoroll ALU
NAPOJENIA STREŠNÝCH KRYTÍN
Wakaflex
Easy Flash
NADKROKVOVÉ IZOLÁCIE
Bramac Therm Basic
Bramac Therm Basic ALU
Bramac Therm Kompakt
Bramac Therm TOP