bramac strešná krytina malé logo

1. Strecha musí byť vždy čistá

Aj keď sa to môže zdať ako banalita, pri údržbe plochej strechy je dôležité odstraňovať lístie, vetvičky a rôzne iné nečistoty, ktoré sa na nej nahromadia. Nečistoty môžu totiž upchať odtoky a odkvapy na streche. Po búrke sa na strechu môžu vo väčšej miere dostať odpadky a plody z okolitých stromov, ktoré môžu potenciálne poškodiť jej povrch. Z hľadiska prevencie je vhodné pravidelne orezávať blízke stromy visiace nad strechou. Rovnako nezabúdajte počas zimy odstraňovať zo strechy sneh a ľad.

2. Zistite dôvod hromadenia vody na streche

Aj keď ploché strechy môžu pôsobiť dojmom úplne rovného povrchu, nie je to tak. Podľa stavebných predpisov musia mať vždy mierny sklon, aby voda mohla prirodzene odtekať. Riešením je preto odstránenie nečistôt blokujúcich odtok. Ak sa na nich nahromadená dažďová voda nechá stáť príliš dlho, môže poškodiť ochrannú fóliu striech a na rôznych miestach sa môžu objaviť netesnosti.

3. Pravidelná vnútorná kontrola

Okrem údržby vonkajšieho povrchu je nevyhnutné kontrolovať aj interiér budovy, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu vodou. V týchto prípadoch si treba dávať pozor, či na strope neobjavíte fľaky, ktoré naznačujú vlhnutie, prípadne nespozorujete poškodenie omietky a krytiny.

4. Využite pomoc profesionálov

Pri zistení problémov ihneď zavolajte špecialistu, aby sa chyba mohla opraviť. Havarijným situáciám sa dá predísť správnou starostlivosťou a pravidelnou údržbou.