bramac strešná krytina malé logo

cad podklady

Napojenie pri pomúrnici s parozábranou
Napojenie pri pomúrnici s utesň.pásom
Napojenie pri štíte s omietkou, BT bez presahu cez murivo
Napojenie pri štíte s podbitím, BT bez presahu cez murivo
Napojenie pri štíte s viditeľnými krokvami
Riešenie hrebeňa

Bramac 7° – riešenie pre nízky sklon striech

Bramac Max 7° napojenie na komín
Bramac Max 7° napojenie na stenu
Bramac Max 7° napojenie pult na stenu
Bramac Max 7° odkvapová hrana
Bramac Max 7° riešenie hrebeňa
Bramac Max 7° riešenie nárožia
Bramac Max 7° riešenie pultu

Poistná hydroizolácia fólie

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Uni 2S, Top RU
Detail hrebeňa s fóliou Bramac Veltitech 120
Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Pro 140
Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Top Ru Resist
Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Universal 2S Resist
Riešenie hrebeňa trojplášťovej strechy

Hrebeň

Detail hrebeňa s fóliou Bramac UNI 2S, Top Ru
Detail hrebeňa s fóliou Bramac Vel 120
Kladenie hrebeňa suchým spôsobom
Riešenie hrebeňa trojplášťovej strechy

Manzarda

Manzardová strecha
Manzardová strecha zalomená
Detail ukončenia manzardovej strechy
Detail ukončenia manzardovej strechy bez Wakaflexu
Napojenie pultového vikiera na strechu

Napojenia Wakaflex

Napojenie Wakaflexu na komín
Napojenie Wakaflexu na stenu

Nárožie

Nárožná lata s univerzálnym držiakom
Riešenie nárožia pomocou držiaka laty s klincom
Riešenie nárožia pomocou nárožnej laty
Riešenia nárožia pomocou univerzálneho držiaka
Riešenie nárožia s fóliou Bramac Veltitech 120

Odkvapová hrana

Odkvap s čelným obkladom
Odkvap s nástrešným žľabom
Odkvap s odkvapovým plechom
Odkvap s rímsou podbitou tatranským profilom
Odkvap s rímsou s podstrešným žľabom
Odkvap s viditeľnou krokvou
Odkvap so zaatikovým žľabom

Prestupy

DuroVent pre kanalizačné odvetranie
DuroVent pre odvod spalín
DuroVent pre sanitárne odvetranie
Univerzálny anténny držiak + Durovent pre anténu a satelit

Presvetlenie

Plexi škridla
Univerzálne strešné okno Luminex

Pult

Pultová strecha

Stúpacia plošina

Stúpacia plošina

Štítová hrana

Riešenie štítu bez vonkajšej krokvy
Riešenie štítu bez vyloženia
Riešenie štítu s vonkajšou krokvou

Úžľabie

Úžľabie s izol pásom z hliníka 500 mm
Úžľabie s izol.pásom z hliníka RŠ 500 mm
Úžľabie so stojatou vodnou drážkou
Úžľabie so zapusteným pásom z hliníka 640 mm