bramac strešná krytina malé logo

použitie systému bramac pre jednotlivé sklony

Pomôcka k orientovaniu sa v schéme.
Farebné plochy vyznačujú možnosť alebo potrebu použitia jednotlivých komponentov.

Je daný sklon strechy. Postupujeme podľa schémy v poradí od 1. až po 4.:

1 –  preveríme možnosť použitia vybraného typu škridly pri danom sklone
2 –  preveríme potrebu použitia plného debnenia
3 –  vyberieme vhodný typ poistnej hydroizolačnej fólie
4 –  overíme potrebu prichytávania škridiel v ploche strechy

Príklad 1:
Sklon strechy 20°, zákazník si vybral model Bramac Klasik(veľkoformátová).
Postupujeme podľa bodov 1.–4. (na vodorovnej osi grafu):

1 – Bramac Klasik je možné použiť od sklonu 15° (viď. žltý oblúk v sektore grafu „1.ŠKRIDLY“)

2 – pre model Bramac Klasik je potrebné plné debnenie v rozsahu sklonov
15° – 22° (rovnako si všímame žltý oblúk v sektore grafu „2.DEBNENIE“)

3 – v tomto prípade je možné použiť poistné fólie Bramac Univerzál, Bramac Univerzál 2S, prípadne Bramac TOP RU

4 – nie je potrebné prichytávanie škridly v ploche strechy

Príklad 2:
Sklon strechy 48°, zákazník si vybral model Tectura.

1 – Tecturu je možné použiť od sklonu 15°

2 – pre model Tectura pre sklon 48° nie je potrebné plné debnenie

3 – v tomto prípade je možné použiť ľubovoľnú poistnú hydroizoláciu

4 – je potrebné prichytávanie každej tretej škridly v ploche strechy

*BSS 1 – bezpečný sklon strechy pre veľkoformátové:

22°
– AŠ, Bramac Klasik, ZŠ, MŠ,  MŠ+, RŠ, Adria
  25° – Tectura, Reviva

*BSS 2 – bezpečný sklon strechy pre Bobrovku – 30°