bramac strešná krytina malé logo

nadkrokvová izolácia bramac therm

Riešenie pre nízkoenergetické stavby

Pri neustálom náraste cien energií stúpa čoraz viac význam energeticky úsporných riešení pri výstavbe, resp. rekonštrukcií objektov.

Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie nadkrokvovej izolácie Bramac Therm z polyizokyanurátovej peny na báze polyuretánu (PIR). Tento tepelný izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla.

S materiálom Bramac Therm je možné omnoho jednoduchšie dosiahnuť požadované hodnoty súčiniteľu prestupu tepla U oproti iným riešeniam, ako je napr. zväčšovanie výšky krokiev pri pokládke bežnej medzikrokvovej izolácie.

Bramac ponúka tri typy izolácie BRAMAC THERM:

1. Bramac Therm Basic  pre zateplenie striech zložitejších tvarov.

2. Bramac Therm Kompakt – pre dostatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

3. Bramac Therm Top – využiteľný najmä pre novostavby – buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.

VÝHODY SYSTÉMU NADKROKVOVEJ IZOLÁCIE BRAMAC THERM:

  • možnosť dodatočného zateplenia obývaných priestorov zvonku bez zásahu v interiéri
  • v zime zabraňuje úniku tepla a v lete prehrievaniu strechy
  • minimálny únik tepla cez krokvy
  • možnosť zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia
  • náhrad plného debnenia pre nízke sklony striech už od sklonu 12°
  • v cene je zahrnutá difúzna fólia ako súčasť izolačnej dosky
  • konštrukcia zabezpečuje dokonalú vetrotesnosť
  • znížené riziko vniknutia kún do tepelnej izolácie

Video k nadkrokvovej izolácii Bramac Therm si môžete pozrieť TU!

Ukážku pokládky Bramac Thermu si môžete pozrieť TU

Montážny návod na stiahnutie