bramac strešná krytina malé logo

bramac therm basic

Bramac Therm Basic predstavuje tepelne izolačný prvok bez poistnej hydroizolačnej fólie pre zateplenie striech zložitých tvarov, vhodný aj pre systém Bramac Cool (s použitím reflexnej poistnej fólie Bramac Clima Plus 2S). V prípade tvarovo zložitých striech sa dosahuje vyššia úspora materiálu vďaka obojstrannému využitiu dosiek.

VÝHODY:

  • obojstranne použiteľná doska znižuje množstvo odpadu pri rezaní
  • možnosť kombinácie so všetkými typmi poistných hydroizolačných fólií Bramac
  • zateplenie je možné bez zásahu z interiéru (dôležité hlavne pri zobytnenom podkroví)

Technické údaje

Materiál
Tepelná tvrdivosť
Rozmery
Hrúbka materiálu
Reakcia na oheň
Požiarna odolnosť
Drážkovanie
Tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR)
λ = 0,025 W/mK (hrúbka dosky > 120 mm), λ = 0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)
Rozmery: 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery), 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm
Trieda E
REI 30 (platí pre rekonštrukcie s debnením o hr. ≥ 19 mm na krokvách a izoláciou Bramac Therm s hr. ≥ 100 mm podľa skúšky P-MPA-E-04-025 podľa EN13501-2)
Spoj na pero a drážku