bramac strešná krytina malé logo

bramac therm kompakt

Tepelne izolačný prvok pre zateplenie existujúcich striech s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou.

Pre zabezpečenie vzduchotesnosti konštrukcie odporúčame položiť pod tieto panely strešnú fóliu Bramac Universal 2S Resistant.

VÝHODY:

 • zlepšenie tepelne izolačných vlastností pôvodnej strešnej konštrukcie bez nutnosti dodatočného zvyšovania krokiev
 • bez dodatočnej vrstvy pod krokvami, ktorá by zmenšila priestor v podkroví
 • zateplenie je možné bez zásahu z interiéru (dôležité hlavne pri zobytnenom podkroví)

  Technické údaje

  Materiál
  Tepelná tvrdivosť
  Rozmery
  Hrúbka materiálu
  Reakcia na oheň
  Požiarna odolnosť
  Drážkovanie
  Utesnenie presahu
  Balenie
  Tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na hornej fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi
  λ = 0,025 W/mK (hrúbka dosky > 120 mm), λ = 0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)
  1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery), 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
  50 -240 mm
  Trieda E
  Zelená s čiernou potlačou
  Spoj na pero a drážku
  Integrované samolepiace prúžky
  hrúbka 100mm, 12 dosiek na palete = cca 34,8m², hrúbka 120mm, 10 dosiek na palete = cca 29 m², hrúbka 140mm, 8 dosiek na palete = cca 23,2m², hrúbka 160mm, 7 dosiek na palete = cca 20,3m²