bramac strešná krytina malé logo

bramac therm PRO

Tepelne izolačný prvok pre novostavby, ktorý slúži ako náhrada plného debnenia v kombinácii s klasickou medzikrokvovou izoláciou.

VÝHODY:

   • nahradí plné debnenie, ktoré je nevyhnutné najmä pri nízkych sklonoch striech
   • panely sú pochôdzne, čo uľahčuje pohyb po streche pri montáži
   • zlepšuje tepelne izolačné vlastnosti klasickej medzikrokvovej izolácie – nahradí cca. 7-8 cm minerálnej vlny
   • pre lepšiu izoláciu nie je nutné použiť vyššie krokvy alebo dodatočnú podkrokvovú vrstvu, ktorá by zmenšila priestor v interiéri

Technické údaje

Materiál
Tepelná tvrdivosť
Rozmery
Hrúbka materiálu
Reakcia na oheň
Požiarna odolnosť
Drážkovanie
Utesnenie presahu
Balenie
Tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) na vrchnej strane opatrená nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi a s armovacou tkaninou na spodnej strane
λ = 0,026 W/mK
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery), 1225 x 2385 mm (krycie rozmery)
50 mm
Trieda E
Zelená s čiernou potlačou
Spoj na pero a drážku
Dvojité integrované samolepiace pásky s ochrannou fóliou
Hrúbka 50 mm, 24 dosiek na palete = cca 70,1 m² (krycia plocha dosiek)