bramac strešná krytina malé logo

bramac therm TOP

Vysoko efektívny tepelne izolačný prvok využiteľný najmä pri novostavbách – buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii. Pri jeho použití je potrebné zároveň použiť kvalitnú parotesnú fóliu – napr. Bramac Membran 100 2S.

VÝHODY:

 • rýchla montáž – pokládkou panelu sa nahradia 3 úkony – debnenie, tepelná izolácia a strešná fólia
 • pre dosiahnutie platného normového odporu postačuje hrúbka panelu Bramac Therm Top 160 mm, čo pri klasickej minerálnej vlne môže byť až 300 mm
 • v prípade požiadavky na odpor R=9,9 m2 K/W je postačujúca hrúbka panelu Bramac Therm Top 240 mm, čo pri klasickej minerálnej vlne môže byť až 400 mm
 • možnosť vytvorenia atraktívneho otvoreného podkrovia s viditeľnými krokvami

  Technické údaje

  Materiál
  Tepelná tvrdivosť
  Rozmery
  Hrúbka materiálu
  Reakcia na oheň
  Požiarna odolnosť
  Drážkovanie
  Utesnenie presahu
  Balenie
  Tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) obojstranne opatrená hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakašírovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi
  λ = 0,022 w/mK
  1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery), 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
  80 - 240 mm
  Trieda E
  Zelená
  Spoj na pero a drážku
  Integrované samolepiace prúžky
  Hrúbka 100mm, 12 dosiek na palete = cca 34,8m², hrúbka 120mm, 10 dosiek na palete = cca 29m², hrúbka 140mm, 8 dosiek na palete = cca 23,2m², hrúbka 160mm, 7 dosiek na palete = cca 20,3m²