bramac strešná krytina malé logo

bleskozvodová škridla

Bleskozvodová škridla je prvok určený pre inštaláciu bleskozvodových systémov. Na telese základnej škridly je vsadená podpera vodiča vedenia bleskozvodu. Podpera je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a je konštrukčne riešená tak, že je k nej vodič pripevnený vo vzdialenosti 70 mm od povrchu krytiny. Bleskozvodové škridle sa pripevňujú 2 vrutmi k strešnej late. Na bleskozvodové škridly sa tiež vzťahuje 30 ročná záruka a podmienky jej platnosti.
Inštaláciou škridiel sa dosiahne estetické riešenie upevnenia bleskozvodových vedení, a zároveň sa nenarúša celistvosť strešného plášťa.

Pri uťahovaní skrutky na podpere vodiča treba dodržať podmienku maximálneho uťahovacieho momentu 35 Nm. V prípade ak nie je k dispozícii momentový kľúč, jednalo by sa o silu maximálne 17,5 kg na kľúči s dĺžkou 20 cm.

Technické údaje

Materiál
Povrch
Farby
Modely
Rozmery
Závesná dĺžka
Krycia šírka
Hmotnosť
Spotreba
Vysokokvalitný farbený betón
Hladký alebo granulovaný
Vo farbách základných škridiel
Bramac Klasik, MAX 7°
330 x 420 mm / 365 x 480 mm
398 mm / 458 mm
300 mm / 330 mm
4,6 kg /ks / 5,4kg/ks
cca 1 ks lm bleskozvodového drôtu (každá 3. škridla)