bramac strešná krytina malé logo

bleskozvodový hrebenáč

Bleskozvodový hrebenáč podobne ako bleskozvodová škridla je prvok určený pre inštaláciu bleskozvodových systémov. Na telese hrebenáča je vsadená podpera vodiča vedenia bleskozvodu. Podpera je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a je konštrukčne riešená tak, že je k nej vodič pripevnený vo vzdialenosti 70 mm od povrchu hrebeňa. Bleskozvodový hrebenáč sa pripevňuje bežným spôsobom pomocou príchytiek hrebenáča vrutom.
Inštaláciou  hrebenáčov sa dosiahne estetické riešenie upevnenia bleskozvodových vedení, a zároveň sa nenarúša celistvosť strešného plášťa.

Pri uťahovaní skrutky na podpere vodiča treba dodržať podmienku maximálneho uťahovacieho momentu 35 Nm. V prípade ak nie je k dispozícii momentový kľúč, jednalo by sa o silu maximálne 17,5 kg na klúči s dĺžkou 20 cm.

Technické údaje

Materiál
Vysokokvalitný farbený betón
Povrch
Hladký alebo granulovaný
Farby
Vo farbách základných škridiel
Modely
Bramac Klasik, MAX 7°
Rozmery
250 / 218x 450 mm
Závesná dĺžka
40,0 cm
Hmotnosť
5,1 kg /ks
Spotreba
cca. 0,8 ks/m hrebeňa (každá 3. škridla)