bramac strešná krytina malé logo

bramac step uni

Sady stúpacích plošín Bramac Step UNI 40, 80 sú určené pre zabezpečenie pohybu osôb po šikmých strechách. Je to univerzálny systém vhodný pre všetky modely škridiel Bramac formátu 10 ks/ m2.

Technické údaje

Materiál
Farby
Modely
Rozmery plošín
Hmotnosť
Spotreba
Žiarovo pozinkovaná oceľ s povrchovou úpravou práškovou farbou
Tehlovočervená, tmavohnedá, čierna
Pre všetky modely škridiel Bramac formátu 10 ks/ m2
400 x 250 mm (UNI 40), 800 x 250 mm (UNI 80)
cca. 6,20 kg (UNI 40), 7,6 kg (UNI 80)
podľa potreby
Montáž
Inštalácia pomocnej laty (A) pre ukotvenia podpier.

Prierez laty je totožný s prierezom strešných lát pre krytinu. Latu osadíme vo vzdialenosti X – priamo odmeraním na streche podľa obrázka, nad strešnú latu predchádzajúceho radu škridiel pod plošinou. Poloha tejto laty závisí od vzájomného prekrytia škridiel.

Inštalácia pomocnej laty (B) pre podpery stúpacej plošiny. Prierez laty je totožný s prierezom strešných lát pre krytinu. Latu osadiť vo vzdialenosti 16 cm nad strešnú latu radu škridiel v ktorom bude umiestnená plošina a upevniť skrutkami do kontralát.

Inštalácia podpier. Na pripravené pomocné laty namontovať v maximálnej vzájomnej vzdialenosti 40 cm (80 cm) ukotvenia a podpery stúpacej plošiny vrutmi do dreva 8 x 60. Prekryť škridlami a vzájomne pevne zoskrutkovať. Škridly je potrebné na spodnej strane upraviť karbobrúskou.

Polkruhové držiaky. Osadiť  na podpery, zrovnať do roviny a upevniť skrutkami z balenia.

Stúpacia plošina. Osadiť na polkruhové držiaky a upevniť skrutkami z balenia.