bramac strešná krytina malé logo

protisnehová škridla

Protisnehová škridla je základná strešná škridla so špeciálnym výstupkom na strednom oblúku prípadne v spodnej vlne. Potrebné množstvo protisnehových škridiel závisí od sklonu strechy a od zaťaženia snehom v danej oblasti. Protisnehové škridly sa umiestňujú od 2. radu od odkvapovej hrany. Následne sa ich rozmiestnenie v ploche strechy riadi príslušnými schémami ukladania v závislosti na sklone a snehovom zaťažení.

Najdôležitejšie výhody protisnehových škridiel Bramac spočívajú v:
– možnosti harmonického, farebne zladeného začlenenia do plochy strechy
– homogenite materiálu
– celistvosti strešného plášťa – nedochádza k žiadnemu optickému narušeniu vzhľadu strechy.

Technické údaje

Materiál
Farby
Modely
Rozmery
Hmotnosť
Krycia šírka
Spotreba
Vysokokvalitný farbený betón
Vo farbách zákaldných škridiel
Bramac Klasik, MAX 7°
v zhode so základnými škridlami
4,75 kg / ks / 6,0 kg /ks
30,0 cm /33,0 cm
1,3-5 ks/ m² plochy strechy