bramac strešná krytina malé logo

sneholamy bramac stop plus

Sneholamy slúžia ako doplnkový systém pre zachytávanie snehu predovšetkým v odkvapovej oblasti a tam, kde to príslušné predpisy nariaďujú. Namiesto priebežného radu škridiel sa namontuje mreža sneholamu. 
Sneholam sa skladá zo škridly sneholamu, držiaku mreže sneholamu, mreže sneholamu a spojok mreže sneholamu a držiaka gulatiny. Škridla sneholamu je k dispozícii pre veľkoformátové ako aj maloformátové krytiny.

Technické údaje

Škridla sneholamu
Materiál
Modely
Farby
Rozmery
Krycia šírka
Hmotnosť
Spotreba
Hliníková zliatina
Pre všetky formáty škridiel Bramac
Červená, hnedá, čierna
180 x 420 mm
15 cm
0,95 kg/ks, 1,2 kg/ks
1 ks/1 krokva, max.vzdialenosť medzi krokvami 90 cm
Mreža sneholamu
Materiál
Farba
Rozmery
Hmotnosť
Spotreba
Pozinkovaná oceľ s povrchovou úpravou práškovou farbou
Tehlovočervená, červenohnedá, tmavohnedá, bridlicovo čierna
3000 mm dĺžka, 200 mm výška
3,75 kg/ks
1 ks/ každé 3 m dĺžky sneholamov
Držiak mreže sneholamu
Materiál
Farba
Hmotnosť
Spotreba
Hliníková zliatina
Tehlovočervená, červenohnedá, tmavohnedá, bridlicovo čierna
0,25 kg/ks
1ks/1 škridla sneholamu
Spojka mreže sneholamu
Materiál
Farba
Dĺžka
Spotreba
Pozinkovaná oceľ s povrchovou úpravou
Tehlovočervená, červenohnedá, tmavohnedá, bridlicovo čierna
55 mm
2ks/1 mreža sneholamu
Držiak guľatiny
Materiál
Farba
Hmotnosť
Spotreba
Hliníková zliatina s povrchovou úpravou vypaľovanou farbou
Červená, hnedá, čierna
0,20 kg/ks
1ks/1 škridla sneholamu