bramac strešná krytina malé logo

fólie

Bramac Veltitech 120

Nedifúzna fólia do trojplášťových striech 120 g/m2

Bramac Štandard

Vysoko difúzna fólia na izoláciu alebo voľne na krokvy, 120 g/m2

Bramac Pro Plus Resistant 140 / 2S

Vysoko difúzna fólia, na izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie 140 g/m2

Bramac Universal 2S Resistant

Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi a výstužnou mriežkou, na izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie 150 g/m2

Braas Maximum 2S

Robustná difúzna fólia s monolitickou polyuretánovou vrstvou, dvomi lepiacimi pásmi, na izoláciu i debnenie, 200 g/m2

Bramac Top RU Resistant

Vysoko difúzna fólia s dvomi lepiacimi pásmi a výstužnou 7° sklonu (len so systémom Bramax Max 7°), 230 g/m2

Bramac Premium WU

Robustná difúzna fólia pre vodotesné podstrešia, zvárateľná,  350 g/m2

Bramac Clima Plus 2S

Vysoko difúzna reflexná fólia s dvomi lepiacimi pásmi, na izoláciu i debnenie, 170 g/m2