bramac strešná krytina malé logo

BRAMAC premium wu

Fólia Bramac Premium WU je špeciálna 3-vrstvová fólia s dvoma monolitickými vrstvami PU a jednou PES flísovou vrstvou uprostred.

Je zvárateľná teplovzdušnou pištoľou alebo tekutým zváracím prípravkom. Fólia je difúzne otvorená a zároveň má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Spĺňa požiadavky Nemeckého Cechu strechárov ZVDH, ako aj rakúskej normy ÖNORM B 4119:2010 pre použitie aj v extrémnych klimatických oblastiach. 

Je vhodná pre riešenie vodotesných podstreší s najvyššími požiadavkami na stupeň tesnosti so zachovaním paropriepustnosti,rovnako aj pre systém nízkeho sklonu Bramac 7°.

Je difúzne otvorená (sd menšie ako 0,3 m) a môže byť kladená celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu alebo na debnenie. 

Je súčasťou strešného balíčka BRAMAC PRÉMIUM vo verzii od sklonu 7°. Jej použitie je možné aj v balíku BRAMAC PRÉMIUM.

Výhody: 

spoje fólií je možné zvárať – teplovzdušnou pištoľou alebo tekutým prípravkom Lepiaca hmota Premium WU – vzniknú tak vodotesné a extrémne silné spoje bez možnosti vniknutia vody do spoja (100% vodotesný spoj)

robustnosť – odolnosť voči mechanickému poškodeniu pri montáži (plošná hmotnosť až 350 g/m2)

vysoká odolnosť voči prieniku vody – až 10 m vodného stĺpca

odolnosť voči impregnačným látkam – zachováva si nepriepustnosť voči vode aj pri použití impregnačných látok.

Technické údaje

Materiál
Dĺžka
Šírka
Plocha
Plošná hmotnosť
Požiarna odolnosť
Odolnosť proti priesaku vody
Priepustnosť vodných pár
Max.pevnosť v ťahu (pozdĺžna/priečna)
Odolnosť voči vytrhnutiu klinca (pozdĺžna/priečna)
Teplotná oblasť použitia
Vodotesnosť
UV stabilita
3-vrstvový, hydrofobizovaný PES flís s obojstranným TPU povrstvením
30 m
1,5 m
45 m²
350 g/m²
Trieda E
W1
Sd >0,3 m
350/430 N/50 mm
300/250 N
-40 do +100°C
> 10 000 mm
4 mesiace