bramac strešná krytina malé logo

BRAMAC Štandard

Difúzna fólia Bramac Štandard je vhodná pre dvojplášťové strechy. Fólia sa kladie celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu, alebo voľne na krokvy. Minimálny sklon pre použitie tejto fólie je daný bezpečným sklonom použitej krytiny. Pokladá sa potlačou smerom nahor.

Fólia vhodná pre použitie v strešnom balíčku BRAMAC ŠTANDARD

Výhody:

– vysoká priepustnosť vodnej pary

– cenovo dostupné riešenie pre rekonštrukcie s obytným podkrovím

*Poznámka: Pri použití impregnačných látok na ochranu dreva odporúčame zabrániť ich kontaktu s poistnou hydroizolačnou fóliou.

Technické údaje

Použitie
Materiál
Farby
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd
Vodotesnosť
Max.pevnosť v ťahu
Pevnosť proti vytrhnutiu z klinca
Požiarna odolnosť
UV stabilita
Teplotná oblasť použitia
Hmotnosť
Rozmery
Spotreba na 1 m²
Vysoko difúzne otvorená poistná hydroizolačná fólia na tepelnú izoláciu, spoje bez utestnenia
3-vrstvová polypropylénová netkaná textília s paropriepustnou vrstvou
Sivočierna
0,03 m
>3000 mm
280/190 N/50 mm pozdĺžne/priečne
120/135 N pozdĺžne/priečne
Trieda E
3 mesiace
-40 do +80°C
130 g/m²
Šírka=1,5 m, dĺžka=50m, plocha=75m²
1,07 m² vrátane prekrytia (10cm)