bramac strešná krytina malé logo

BRAMAC universal 2s resistant

Difúzna fólia Bramac Universal 2S Resistant je vhodná pre dvojplášťové aj trojplášťové strechy. Kladie sa celoplošne priamo na rozmerovo a tvarovo stálu tepelnú izoláciu alebo debnenie, prípadne voľne na krokvy. Integrované lepiace pásky umožňujú vytvorenie spoľahlivého vetrotesného spojenia. Pre použitie pri nižších ako bezpečných sklonoch krytiny je potrebné sa riadiť pokynmi v závislosti na zvýšených požiadavkách. Fólia sa kladie potlačenou stranou smerom hore. Má povrchovú úpravu RESISTANT odolnú proti impregnačným látkam na ochranu dreva.

Je vhodná pre použitie v strešnom balíku BRAMAC PRÉMIUM.

Výhody:

– povrchová úprava Resistant – odolnosť voči impregnácii dreva, fólia nestráca odolnosť voči prieniku vody

vysoká odolnosť povrchu fólie – nedochádza k oderu na debnení hlavne pri montáži

– výstužná mriežka – vysoká odolnosť voči roztrhnutiu, ako aj vytrhnutiu z klinca (pri pokládke za vetra)

dve lepiace pásky – zabezpečujú dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov fólie.

Technické údaje

Použitie
Materiál
Farby
Priepustnosť vodných pár
Vodotesnosť
Max.pevnosť v ťahu
Pevnosť proti vytrhnutiu z klinca
Požiarna odolnosť
UV stabilita
Teplotná oblasť použitia
Hmotnosť
Rozmery
Spotreba na 1 m²
Vysoko difúzne otvorená poistná hydrizolačná fólia na debnenie, s lepiacimi okrajmi pre vytvorenie vetrotesného spoja
4-vrstvová polypropylénová netkaná textília s paropriepustnou vrstvou a výstuženou sieťou z PE vlákien, pozdĺž oboch okrajov, 1x na líci a 1x na rube lepiacich pások z etylenvinylacetátu so separačnou fóliou
Sivá
Sd=0,03 m
>3500 mm
450/390 N/50 mm pozdĺžne/priečne
340/360 N pozdĺžne/priečne
Trieda E
4 mesiace
-40 do +80°C
150 g/m²
Šírka=1,5 m, dĺžka=50m, plocha=75m²
1,07 m² vrátane prekrytia (10cm)