bramac strešná krytina malé logo

butylband

Obojstranne použiteľná tesniaca páska na butylkaučukovej báze pod kontralaty.
Slúži na utesnenie dier vzniknutých na fólii od klincov prichytávajúcich kontralaty. Jeho silná lepivosť a plastická elasticita umožňujú pevné spojenie a utesnenie lepiacich plôch.

Technické údaje

Materiál
Butylkaučuk
Rozmery
25 m x 50 mm
Hrúbka
1 mm
Teplotná stálosť
-40°C + 80°C
Teplota pri montáži
Nad -5°C
Skladovanie
Min. 1 rok pri teplote do 20°C