bramac strešná krytina malé logo

divotape

Divotape je jednostranne lepiaca páska s modifikovaným akry-látovým lepidlom s posilnenou mriežkou a PE nosnou fóliou na zlepenie prekrytých pásov poistných hydroizolačných fólií, ako aj na prelepenie spojov a trhlín.

Technické údaje

Materiál
Akrylátová disperzia s nosnou fóliou s PE
Rozmery
25 m x 60 mm
Hrúbka
0,3 mm
Teplotná stálosť
-40 až + 70°C
Teplota pri montáži
Nad +5°C
Skladovanie
Min. 1 rok pri teplote do 30°C