bramac strešná krytina malé logo

divotape

Divotape je jednostranne lepiaca páska s modifikovaným akry-látovým lepidlom s posilnenou mriežkou a PE nosnou fóliou na zlepenie prekrytých pásov poistných hydroizolačných fólií, ako aj na prelepenie spojov a trhlín.

Technické údaje

Materiál
Rozmery
Hrúbka
Teplotná stálosť
Teplota pri montáži
Skladovanie
Akrylátová disperzia s nosnou fóliou s PE
25 m x 60 mm
0,3 mm
-40 až + 70°C
Nad +5°C
Min. 1 rok pri teplote do 30°C