bramac strešná krytina malé logo

duoroll

Obojstranne samolepiaca páska na báze akrylátovej disperzie. Má dobrá odolnosť proti starnutiu a UV žiareniu. Používa sa na vetrotesné prelepenie vodorovných presahov strešných fólií. Pri aplikácii je doporučené zabezpečiť pevný podklad v mieste lepeného spoja.

Technické údaje

Materiál
Pevnosť
Teplotná stálosť
Skladovanie
Rozmery
Obojstranne lepiaca páska na báze akrylátovej disperzie
>30 N/ 25 mm
-40 až + 80°C
1 rok pri bežných podmienkach (cca. 20°C/50% relat. vlhkosť), chrániť pred priamym slnečným svetlom
Rolka 50 m, šírka 40 mm