bramac strešná krytina malé logo

easy tape

Naplisovaná hliníková jednostranne lepiaca páska vystužená PP netkanou textíliou s vrstvou butylkaučuku. Vďaka vysokej rozťažnosti umožňuje optimálne tvarovanie na zaoblených, hranatých a nerovných plochách strešných prestupov, ako sú kruhové prestupy, odvetranie, strešné okné a komíny. Je vhodná na všetky fólie Bramac.

Technické údaje

Materiál
Nosič
Farba
Skladovanie
Teplota pri montáži
Rozťažnosť
Rozmery
Butylkaučuk
Hliníková naplisovaná páska vystužená netkanou PP textíliou
Šedá
Min. 1 rok pri teplote do 20°C, chrániť pred slnečným žiarením
+5 až +40°C
70%
Šírka 90 mm, dĺžka rolky 10 m