bramac strešná krytina malé logo

superabsorbér

Tesniaca páska Superabsorbér sa používa pod kontralaty na utesnenie otvorov klincov na poistnej hydroizolačnej fólii. Po montáži kontralaty na fóliu je okamžite učinná. Pri použití fólie Bramac Premium WU je páska vhodná aj pre systém Bramac 7°.

Technické údaje

Materiál
Farba
Rozmery
Spotreba
PP flís, superabsorbčné polyméry
Biela
30 m x 50 mm
1 m / 1 m kontralaty