bramac strešná krytina malé logo

aerofirst

Vetrací pás hrebeňa – AeroFirst je pri všetkých modeloch veľkoformátových škridiel rýchle a od poveternostných vplyvov nezávislé a úsporné riešenie hrebeňa na sucho. Sústavou odvetrávacích otvorov zabezpečuje dodatočné odvetranie hrebeňa a svojou špeciálnou úpravou poskytuje ochranu hrebeňa pred hnaným dažďom a snehom. Plastový vetrací pás hrebeňa sa pripevní 2 krátkymi klincami na hrebeňovú latu, naň sa pritlačí hrebenáč, ktorý sa pripevní pomocou príchytky hrebenáča. Hrebenáč sa pripevní jedným klincom 3,1/80 mm cez príchytku hrebenáča, príchytka hrebenáča sa pripevní 2 klincami 2,7/45 mm. Vetrací pás sa správnym montážnym postupom perfektne prispôsobí tvaru krytiny.

Technické údaje

Materiál
Farby
Použitie
Dĺžka prvku
Krycia dĺžka
Prierez odvetrania
Spotreba
Modifikované PVC, bez zmäkčovadla
Červená, hnedá, čierna
Pre všetky modely škridiel
110 cm
102 cm
380 cm² / bm (obojstranne)
0,98 ks/ 1m hrebeňa