bramac strešná krytina malé logo

držiak laty hrebenáča univerzálny

Použitie hlavne na strechách s nadkrokvovou izoláciou. Montáž sa vykoná osadením priamo na kontralaty v hrebeni, alebo pozdĺžne kontralaty v nároží. Montáž je jednoduchá vďaka pripraveným montážnym otvorom.

Technické údaje

Materiál
Hrúbka
Rozmery
Spotreba
Optimálna vzdialenosť
Pozinkovaná oceľ
1,25 mm
50 mm šírka, 190 mm dĺžka ramena
1 ks/ 1 krokvová väzba v hrebeni
70 cm v nároží