bramac strešná krytina malé logo

ochranná mriežka bramac

Ochranná mriežka zabraňuje vlietavaniu vtákov do medzery medzi odkvapovou latou a profilovanými strešnými škridlami.

Technické údaje

Materiál
Farby
Použitie
Výška
Dĺžka
Hmotnosť
Spotreba
Polyetylén
Čierna
Pre profilované modely škridiel
7,5 cm
100 cm
0,10 kg /ks
1 ks/ 1 bm odkvapovej hrany