bramac strešná krytina malé logo

anténny držiak univerzálny

Anténny držiak univerzálny je možné použiť na ukotvenie antén, satelitov a iných prvkov na šikmé strechy. Vyznačuje sa jednoduchou montážou priamo na kontralaty. Celý prvok je upevnený na streche nad poistnou hydroizoláciou, čím sa vyhneme zložitému riešeniu prestupov cez fóliu. Balenie obsahuje všetky potrebné prvky pre montáž. Pre prestup cez krytinu sa použije nadstavec Durovent pre anténu a satelit.

Technické údaje

Materiál
Farby
Modely
Rozmery tyče držiaka
Max. osová vzdialenosť krokiev
Hmotnosť setu
Pozinkovaná oceľ (galvanicky a žiarovo)
Sivá
Vhodný pre všetky modely
Dĺžka 850 mm, priemer 43 mm
95 cm
9,4 kg