bramac strešná krytina malé logo

prípojná sada

Slúži na vodotesné riešenie prestupu DuroVentu s poistnou hydroizolačnou fóliou.

Komplet Durovent prípojná sada:
1. Šablóna pre vyznačenie a vyrezanie potrebného otvoru v poistnej hydrozizolácii (pozor na rôzne iné šablóny pre veľkoformátové škridly a Bramac MAX)
2. Napojovacia manžeta pre vodotesné pripojenie.

Návod kmontáži:
Šablónu zavesíme na strešnú latu vľavo od vodného zámku škridly.  Pri menovitej svetlosti DN 125 je nutné vytrhnúť zo šablóny vnútorné
medzikružie. Presne vyrezať otvor v poistnej hydroizolačnej fólii.
Vybrať šablónu. Natočiť napojovaciu manžetu v smere hodinových ručičiek, pričom musí byť pritlačený prstenec manžety zdvihnúť. Po natočení tento prstenec zaklapnúť.