bramac strešná krytina malé logo

pružná spojka odvetrania a redukčný prvok

Pružná spojka odvetrania spája navzájom nadstavec odvetrania s odvetrávacím potrubím. Na hornom konci je umiestnené posuvné hrdlo, spodný koniec má menovitú svetlosť 100 mm. Nie je určená pre vodorovnú montáž.
Pri malých menovitých svetlostiach sa prepojenie medzi pružnou spojkou a potrubím robí redukčným prvkom zrezaním potrubia podľa potreby.

Technické údaje

Materiál
Farby
Použitie
Rozmery
Priemer redukcie
Dĺžka rúry
Hmotnosť
Spotreba
Tvrdené a mäkčené PVC / tvrdené PVC
Šedá
Vhodný pre všetky modely škridiel
DN 100 mm, DN 125 mm
DN 70 - 100 mm
max. 400 mm
0,50 kg/ks / 0,25 kg/ks
1ks odvetrávacie potrubie / závisí od menovitej svetlosti odvetracej rúry, podľa potreby