bramac strešná krytina malé logo

krajná škrilda bramac klasik, montero, mš, rš, adria

Pomocou krajných škridiel ukončujeme okraje štítových hrán a vikierov a dostávame tak pekné, odborne urobené a ekonomické riešenie. Dôležité pritom je, aby vzdialenosť medzi latami bola minimálne 31,5 cm. Krajné škridly majú dva otvory pre klince a je nutné ich pripevňovať pre zabezpečenie proti účinkom bočného vetra.

Technické údaje

Modely
Bramac Klasik, Montero, MŠ, RŠ, Adria
Farba
Vo farbách základných škridiel
Materiál
Vysokokvalitný farbený betón s povrchovou úpravou
Rozmery
330 x 420 mm (resp. 332 x 420)
Hmotnosť
cca 7,30 kg/ks
Bočný výrez
11 cm
Krycia šírka ľavých krajných škr.
33 cm
Krycia šírka pravých krajných škr.
30 cm
2 otvory pre klince
Priemer 4 mm
Odporúčané latovanie
Min. 31 cm, max 34 cm
Spotreba
Podľa sklonu strechy cca 3 ks/bm štítovej hrany
Vzdialenosť lát
Min. 31,5 - 34 cm