bramac strešná krytina malé logo

krajná škrilda bramac klasik, montero, mš, rš, adria

Pomocou krajných škridiel ukončujeme okraje štítových hrán a vikierov a dostávame tak pekné, odborne urobené a ekonomické riešenie. Dôležité pritom je, aby vzdialenosť medzi latami bola minimálne 31,5 cm. Krajné škridly majú dva otvory pre klince a je nutné ich pripevňovať pre zabezpečenie proti účinkom bočného vetra.

Technické údaje

Modely
Farba
Materiál
Rozmery
Hmotnosť
Bočný výrez
Krycia šírka ľavých krajných škr.
Krycia šírka pravých krajných škr.
2 otvory pre klince
Odporúčané latovanie
Spotreba
Vzdialenosť lát
Bramac Klasik, Montero, MŠ, RŠ, Adria
Vo farbách základných škridiel
Vysokokvalitný farbený betón s povrchovou úpravou
330 x 420 mm (resp. 332 x 420)
cca 7,30 kg/ks
11 cm
33 cm
30 cm
Priemer 4 mm
Min. 31 cm, max 34 cm
Podľa sklonu strechy cca 3 ks/bm štítovej hrany
Min. 31,5 - 34 cm