bramac strešná krytina malé logo

krajná škrilda bramac tegalit star a protector

Pomocou krajných škridiel ukončujeme  okraje štítových hrán a vikierov a dostávame tak pekné, odborne urobené a ekonomické riešenie. Dôležité pritom je, aby vzdialenosť medzi latami bola minimálne 31,5 cm.

Technické údaje

Materiál
Farba
Materiál
Rozmery
Rozmery 1/2
Závesná dĺžka
Krycia šírka ľavých krajných škr.
Krycia šírka pravých krajných škr.
Vzdialenosť lát
2 otvory pre klince
Spotreba
Bramac Tegalit Star, Bramac Tegalit Protector
Vo farbách základných škridiel
Vysokokvalitný farbený betón s povrchovou úpravou Star alebo Protector
330 x 420 mm
180 x 420 mm
399 mm
330/180 mm
300/150 mm
min. 31,5 - 34 cm
Priemer 4 mm
Podľa sklonu strechy cca 3 ks/bm štítovej hrany