bramac strešná krytina malé logo

hliníkový pás úžľabia

Hliníkový pás úžľabia je obojstranne použiteľný. Má vopred vytvarované 3 línie pre jednoduché ohýbanie priamo na streche. Pripevňuje sa pomocou príchytiek priamo na laty alebo na debnenie.

Hliníkový pás úžľabia je vhodný pre použitie v strešných balíčkoch Bramac ISTOTA  a COOL.

Technické údaje

Materiál
Použitie
Dĺžka
Rozvinutá šírka
Hmotnosť
Spotreba
Vysokokvalitný hliník s povrchovou úpravou vypaľovaným lakom
Pre všetky modely škridiel
160 cm
500 mm
1,5 kg /ks
1 ks /1,5 bm úžľabia