bramac strešná krytina malé logo

pozinkovaný pás úžľabia so strednou stojatou drážkou

Pozinkovaný pás úžľabia so strednou stojatou drážkou sa používa na strechách, kde strešné roviny po stranách úžľabia majú rôzne sklony. Stojatá vodná drážka zabraňuje prelievaniu vody pod škridlu na strane z nižším sklonom pri extrémnych dažďoch. Pozdĺžne prelisy spevňujú úžľabie aj voči deformácii. Pripevňuje sa pomocou príchytiek priamo na laty alebo na debnenie.

Technické údaje

Materiál
Farby
Použitie
Dĺžka
Rozvinutá šírka
Spotreba
Pozinkovaný plech s farebnou povrchovou úpravou
Tehlovočervená, tmavohnedá, bridlicovo čierna
Pre všetky modely škridiel
210 cm
500 mm
1 ks /2 bm úžľabia