bramac strešná krytina malé logo

príchytka škridly 80 mm

Slúži k upevneniu veľkoformátových strešných škridiel k dodatočnému pripevňovaniu tvaroviek a doplnkových škridiel.
Pri sklone strechy 45° a tam, kde možno očakávať zvýšené účinky vetra aj pri nižších sklonoch, musí byť v ploche prichytená každá 3. škridla príchytkou škridly.
Pri sklone strechy nad 60° a tam, kde možno očakávať extrémne účinky vetra i pri nižších sklonoch musí byť pripevnená každá škridlapríchytkou škridly, pričom škridly v posledom rade pri hrebeni musia byť prichytené vľavo dole príchytkou škridly a vpravo hore cez prevŕtaný otvor vrutom.
Nezávisle od sklonu strechy musí byť pri voľnom štíte pripevnená každá krajná škridla dvoma klincami s protikorónou úpravou alebo dvomi vrutmi s protikoróznou úpravou.
Nezávisle od sklonu strechy musí byť pri odkvape pripevnená každá tretia škridla príchytkou škridly od prvej laty pri odkvape.

  Technické údaje

  Materiál
  Použitie
  Odolnosť v ťahu
  Hmotnosť
  Spotreba
  Pozinkovaný plech / oceľový drôt
  80 mm - MŠ, RŠ , MAX 7° Adria
  0,33 kN/ks (pozinkovaná)
  0,25 kg/ks (pozinkovaná)
  Podľa sacieho účinku vetra, pripevnenie každej 2.škridly do 150 N/m2, pripevenie každej škridly do 1020 N/m2