bramac strešná krytina malé logo

Vyhlásenia o parametroch

Od 1.7.2013 nadobúda platnosť nariadenie Európskej únie, podľa ktorého sú výrobcovia a dovozcovia stavebných výrobkov povinní zabezpečiť pre svoje výrobky v lokálnej reči Vyhlásenia o parametroch (v origináli Declaration of Performance – „DOP“).

Tieto nové materiály nahrádzaju doterajšie Vyhlásenia o zhode a dokladujú splnenie predpísaných noriem pre dané výrobky.   

Môžete si ich stiahnuť z nižšie uvedeného zoznamu:

KRYTINY
Bramac Platinum Star/ Platinum/ Klasik Protector/ Klasik Štandard/ Rímska Novo
Bramac Tegalit Star/ Tegalit Protector
Bramac Rímska škridla Protector/ Rímska škridla Novo/ Adria/ Reviva Protector
Bramac MAX 7°
Braas Rubin 13V/ Rubin 9V, Smaragd
PRÍSLUŠENSTVO
Bramac Veltitech 120
Bramac Štandard
Bramac Pro Plus 140 Resistant/ Pro Plus 140 2S Resistant
Bramac Universal 2S Resistant
Bramac Clima Plus 2S
Braas Maximum 2S
Bramac Top RU Resistant
Bramac Premium WU
Bramac Step Plus
Bramac Luminex
Bramac Luminex ALU
ODKVAPOVÝ SYSTÉM
Bramac Stabicor
NADKROKVOVÉ IZOLÁCIE
Bramac Therm Kompakt/ Basic
Bramac Therm Top/ Basic ALU
Bramac Membran 100 2S