bramac strešná krytina malé logo

záručné listy

Pri kúpe riešení pre šikmé strechy Bramac môžete na ne získať aj nadštandardné záruky nad rámec zákonom stanovenej 2-ročnej doby. Záručná doba začína plynúť odo dňa registrácie príslušnej záruky, najneskôr však 30 dní odo dňa zakúpenia strechy uvedeného ako dátum dodania na nákupnom doklade. Pri uplatňovaní záruky je zákazník povinný preukázať záručný list a doklady o kúpe strešného systému.

Pre ich získanie je však okrem uchovania nákupných dokladov potrebná aj registrácia vašej strechy:

Pre jednoduchšiu orientáciu si tu môžete pozrieť ukážky jednotlivých záručných listov:

30-ročná záruka na mrazuvzdornosť strešnej krytiny Bramac
15-ročná záruka na funkčnosť strešného systému Bramac/Braas

Video k 15-ročnej osobitnej záruke na funkčnosť strešného systému Bramac si môžete pozrieť TU!